محل تبلیغات شما

مقایسه اندازه گیری و ارزشیابی :
اندازه گیری یعنی نسبت دادن اعداد به اشیا یا موقعیتی خاص.  
ارزشیابی یعنی قضاوت و تجزیه و تحلیل همراه با بازخورد در موقعیتی خاص.
مقایسه ارزشیابی فرایند محور و نتیجه محور:
اگر در طول یک ترم کلیه فعالیت های فراگیران از قبیل حضور و غیاب ،اخلاق ،دفاتر درسی ،چک لیست ها ،پوشه ی کار، گزارش ها و فعالیت های خارج از کلاس را در نظر بگیریم و نمره ای ثبت کنیم به آن ارزشیابی فرایند محور گویند ولی اگر فقط به فعالیت های پایانی اکتفا کنیم به آن ارزشیابی نتیجه محور می گویند بهتر است در مهارت های اجتماعی و فرایندهای یاددهی و یادگیری به سمت ارزشیابی فرایند محور برویم.

شرکت در نظرسنجی خود ارزیابی

مقایسه اندازه گیری و ارزشیابی

ارزشیابی ,های ,محور ,مقایسه ,فرایند ,اندازه ,فعالیت های ,فرایند محور ,ارزشیابی فرایند ,اندازه گیری ,موقعیتی خاص

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
sicoruke وب لژیون مسافر علیرضا هویدا (پرواز) معرفی کالا فروشگاهی honarehzengii swatatdomar مطالب اینترنتی اعتراض vertaudilba news واحد گشت تهران